Starhub光纤+电视+固定电话号码套餐转让

基本信息

2017-01-10
88762536

详细信息

Starhub 500M光纤宽带+3套电视节目+一个家用电话号码套餐转让,每月85新币,18年5月份到期。

1月18号之前有效。

有意者联系88762536